móc treo

Trường mầm non Đức Lập

Trường mầm non Đức Lập là cơ sở giáo dục mầm non công lập đóng tại thôn Tân Tiến xã Đức Lập, huyện Đức Thọ. Hiệu trưởng, Bí thư chi bộ: Lê Thị Thanh Hà Phó hiệu trưởng, Chủ tịch công đoàn: Nguyễn Thị Loan 1. Cán bộ, giáo viên, nhân viên
Tổng số CB, GV: 16     Trong đó:
- CBQL: 2
- Giáo viên: 10
- Nhân viên nuôi dưỡng: 2
- Nhân viên hành chính: 2
2. Học sinh
- Tổng số trẻ đến trường (tại thời điểm tháng 3/2015): 156 cháu (trong đó mẫu giáo: 128; nhà trẻ: 28
3. Thành tích
- CSTĐ cấp cơ sở: 2
- GVG cấp huyện: 3Hội đồng nhà trường


Sinh hoạt chuyên môn


Kỷ niệm ngày QTPN 8/3


Các cháu múa hátKể chuyện theo tranh